Általános Szerződési Feltételek

 1. Alapvetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek  szabályozzák a www.theboxshop.hu Weboldalon azaz a honlap üzemeltetője által működtetett Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének az igénybevevő, azaz Felhasználó általi használatának feltételeit. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.

 1. A szerződés alanyai

Az üzemeltető a jelen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 2. § k) pontja szerinti Szolgáltatóként végzi.

Szolgáltató adatai:

Név: THE BOX SHOP Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 5. 3/9.

Adószám: 26206440-2-15

Cégjegyzékszám: 15 09 084892

Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-133999/2017.

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12042816-01621513-00100000

E- mail cím: dalloskitti@theboxshop.hu

Telefonszám: +36 30 568 9095

Megrendelő, azaz a Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy, azaz aki igénybe veszi a szolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha:

a, 18. életévét betöltötte, és a cselekvőképességében nem korlátozott,

b, 14. életévét betöltött kiskorú és a megrendelés során kizárólag a saját munkájával szerzett keresményének erejéig rendelkezik.

c, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

d, saját nevében valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 1. A szolgáltató fő tevékenysége

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem TEÁOR: 4791

 1. A megrendelés folyamata

A Weboldal termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek ajándékdobozok, melyek fantázianévvel illetve árral ellátva láthatóak a Weboldal felületén. A kiválasztott terméket ábrázoló képre kattintva tájékozódhat a Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, részletes leírásáról. 

 A választott termék a "Kosárba" gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár ikon segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt az X -szel. A Felhasználó a Küldés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. A vásárlás történhet előzetes regisztrációval, illetve regisztráció nélkül. Előzetes regisztráció esetében a rendszer tárolja a Felhasználó által megadott adatokat, azok későbbi vásárlás során automatikusan kitöltésre kerülnek, megkönnyítve ezzel a vásárlási folyamatot.  

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. 

A megrendelés összeállítása után következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a fizetési módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. 

Alkoholt tartalmazó termék esetében a Felhasználónak nyilatkoznia kell egy arra megfelelő ikon segítségével, hogy 18. életévét betöltötte-e.

A Felhasználó a honlapon, illetve e- mailben kap megerősítést a megrendelésről. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e- mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 Ha a Felhasználó nem kapja meg a visszaigazolást 48 órán belül, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. 

 1. A szerződés létrejötte

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit.

 A szerződés létrejön, miután a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató az automata visszaigazoló e- mailen felül küld a Felhasználó részére egy második ún. elfogadó e-mailt 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e- mail megérkezésekor jön létre. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és a szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

A szerződés magyar nyelven jön létre, melyet a Szolgáltató elektronikus formában tárol. A szerződés a felhasználó számára a honlapra történő bejelentkezés után hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 1. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megismerhetik a termékek bemutató oldalán, a www.theboxshop.hu Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a termék megjelenésében, dekorációjában - különösen színében, mennyiségében, anyagában- történő minimális változtatás jogát fenntartja. Az erre vonatkozó képi megjelenítés a holnapon található fotókon illusztráció jellegű. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék törékeny tárgyakat is tartalmazhat, így e termékek tekintetében fokozott bánásmóddal köteles eljárni, ennek megszegéséből eredő káreseményekért a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.  A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a termékek összeállítása során az egyes árucikkeket nem eredeti csomagolásában használja fel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy 18. éven aluli személynek alkohol terméket a Szolgáltató nem értékesít. Ebben a körben a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés során büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte. a Szolgáltató ezen kötelezettség megsértéséből eredő semmiféle kárért nem tartozik felelősséggel.

 1. Az árak

A Weboldalon és a Facebook Boltban közzétett árak ÁFÁ-val nem terhelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

 1. A fizetés lehetséges módjai

9.1. Bankkártyás fizetés előre utalással

Amennyiben a Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választja, a termék kifizetése a termék megrendelésével egyidejűleg esedékes a OTP BANK-nál vezetett 11744003-24431897 számú számlaszámra történő előre utalással.

9.2. Utánvétes rendelés

Az utánvétes fizetési mód választása esetén a megrendelt termék kifizetése a küldött csomag átvételekor a futárszolgálat képviselője részére történik.

 1. Kiszállítás folyamata, átvételi lehetőség

Csomagjainknak a Felhasználó részére való kiszállítását a GLS Futárszolgálat és a Magyar Posta Írt.  végzi- a termékek kiszállítására csak és kizárólag a futárszolgálat belső szervezeti rendjében meghatározott munkaidőben van lehetőség.  A szállítási határidőről a Felhasználó a megrendelés előtt e-mailben tájékoztatást kap. A termékek kiszállítása a Szolgáltató és a Felhasználó által egyeztetett időpontban történik. A Felhasználó köteles a termék személyes átvételekor a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát az átvétel helyszínén jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a futárszolgálat irányadó nyomtatványainak kitöltése mellett. 

 1. Felhasználási feltételek

11.1. Felelősség

A Felhasználó az 1. pontban rögzített Weboldalt csak és kizárólag saját felelősségére használhatja, és kifejezetten elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az üzemeltető kizárja a felelősségét a Weboldal használói által tanúsított jogellenes magatartásokért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, pl.: a Weboldal használatából, egyéb technikai jellegű hibából eredő vagy a szállító felróható magatartásából származó károkért.

11.2. Szerzői jogok

A honlapon található valamennyi tartalom, így a Weboldal teljes egésze szerzői jogvédelem alá esik, így a Felhasználó nem jogosult azt lemásolni, többszörözni, terjeszteni, előadni, közvetíteni, kiállítani, fordítani.

 1. Szavatosság

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található előírások szerint biztosítunk jótállást és termékszavatosságot a Felhasználó számára.

12.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A Felhasználó - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

A Polgári Törvénykönyv 6:159. § alapján igényelhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - az 12.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, amennyiben az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.3. Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján jótállási kötelezettség terheli. 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: THE BOX SHOP Kft.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 5. 3/9.

Telefonszám: +36 30 568 9095

E- mail cím: info@theboxshop.hu

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: THE BOX SHOP Kft.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 5. 3/9.

Telefonszám: +36 30 568 9095

E- mail cím: info@theboxshop.hu

A panaszt a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. 

Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról mielőbb  jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak elküldi, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató a Vásárló által előterjesztett kifogásokat hétköznapokon 10:00-16:00 között fogadja.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, amennyiben előzőleg az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető testület elérhetőségei:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Adatvédelmi szabályzat

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételével, saját személyes adatait is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A személyes adatok egy része automatikusan, így különösen az IP cím, illetve a böngésző típusa, más része pedig a Felhasználó hozzájárulásával a regisztrációs formula kitöltésével kerül a Szolgáltató birtokába. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez regisztráció szükséges, s a Felhasználó a regisztráció során önként adja meg személyes adatait. A regisztráció során a Szolgáltató egyértelműen megjelöli azon adatokat, melyeket a Felhasználó köteles megadni.


Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, így különösen a név, lakcím, e-mail cím. 


A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően - így különösen a 2001. évi CVIII. törvény; az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során; a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról; és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény  - kezeli, mindemellett betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait. Ennek érdekében a Szolgáltató arra törekszik, hogy az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassa a Felhasználót adatainak kezeléséről, az adatkezelési elvekről. A Szolgáltató a Felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja.  


A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, illetve az ebből származó díjak számlázása, s ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó azonosításához, illetőleg az előzőekben leírtak teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat kezeli. A Szolgáltató jogosult továbbá a szolgáltatási díj meghatározásához, számlázásához, illetve a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges és elengedhetetlen személyes adatokat kezelni. 

  

A Szolgáltató nem ad át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a Felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően megállapítható. A Felhasználók adatait a Szolgáltató minden esetben megőrzi, és gondoskodik az adatok biztonságáról. A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, melyeket a hatályos jogszabályok megkövetelnek, így a Felhasználó személyes adatait nem fenyegeti veszély a Weboldal működésekor.  

 

A Felhasználó a szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll a Szolgáltató által kezelt személyes adatai megismerni, s kérni személyes adatainak esetleges helyesbítését, illetőleg törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Amennyiben a Szolgáltató a tiltakozással nem ért egyet, úgy a Felhasználó jogosult bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

 1. Elállási, felmondási jog (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

A Webáruházban történő vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződés megkötésére a Szolgáltató és a Felhasználóegyidejű jelenlétének hiányában kerül sor, így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Felhasználót.

15.1. Az elállási/ felmondási határidő

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: THE BOX SHOP Kft., 4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 5. 3/9. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, amelyet jelen általános szerződési feltételek 1. számú mellékletében található. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

15.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó a Szolgáltató internetes oldalán is [www.theboxshop.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha a Felhasználó emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja a Szolgáltató. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. 

A Szolgáltató kizárólag számlával csatolt, felbontatlan terméket áll módjában visszavenni. 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

15.3. Az elállási/felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II.26). számú kormányrendelet 29. §. d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a Felhasználót nem illeti meg az elállás joga. Erre tekintettel romlandó terméket tartalmazó csomagot nem áll módunkban visszavenni. Az elállási és felmondási jog alóli további kivételekről a Kormányrendelet fentebb hivatkozott szakaszából tájékozódhat.

15.4. Szolgáltató elállása a megrendeléstől

Amennyiben a Felhasználó nem fizeti meg, vagy nem utalja át a megrendelt áru teljes árát a Szolgáltatónak, a vásárlás véglegesítésétől számított 7 munkanapon belül, úgy a Szolgáltató indokolás nélkül, egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 1. Egyéb

16.1. ÁSZF, árak, termék módosítása

A Szolgáltató jelen általános szerződési feltételek illetve a honlapon forgalmazott termékek árai tekintetében az egyoldalú módosítás jogát fenntartja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő megrendelésekre érvényes. 

16.2 Felhasználási hibák

A weblapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak Felhasználói szintű ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

16.3 A tárhelyszolgáltató

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
adószám:  14571332-2-42
Cím: 1538 Budapest, Pf.:510.
Telefonszám: +36 1 789 2 789
Email cím:  support@tarhely.eu
webhely:  Tárhely.eu

Mellékletek:


 1. számú melléklet - elállási nyilatkozatminta

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett


THE BOX SHOP Kft.

4400 Nyíregyháza,

Sólyom u. 5. 3/9.


info@theboxshop.hu


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 

 


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 

 


A fogyasztó(k) neve:
 

 


A fogyasztó(k) címe:
 

 


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 

 


Kelt.: